Sparebankstiftelsen Hedmark gir årlig betydelige beløp i gaver og støtte.
Sammen skaper vi et levende Hedmark.
Se hvem som har fått støtte. Bli inspirert.

 

 

 

 

Stor fest da Musikalis arrangerte dansegalla  
Les mer
Forsterkede tiltak for flyktninger  
Les mer
Økt innsats for barn fra lavinntektsfamilier 
Les mer