Gått glipp av inntekter?

 

Sparebankstiftelsen Hedmark har opprettet et koronafond på 10 millioner kroner for å støtte frivilligheten i Hedmark i en vanskelig tid. Lag og foreninger kan nå søke om gavemidler fra fondet.

Siden det er uklart hvor lenge restriksjonene vil vare, er det ingen søknadsfrist. De som søker før 1. august får svar i løpet av august.

  • Støtten gis til lag og foreninger i Hedmark innenfor idrett- og kulturfeltet og øvrig frivillighetssektor der fremtidige aktiviteter og inntekter er skadelidende på grunn av koronasituasjonen.
  • Tiltak som sikrer finansiering av aktiviteter til barn og unge vil prioriteres.
  • Støtten gis etter en helhetsvurdering av bortfalte inntekter og påløpte kostnader. Dersom dere kvalifiserer for andre krisepakker eller har mottatt annen støtte, vil det være en del av vurderingen.

Søknadsskjemaet finner du her (velg “Koronafond”).

Informasjon til dere som allerede har mottatt gave til et avlyst prosjekt:

På grunn av korona-situasjonen vil noen av våre gavemottakere måtte avlyse tiltak som de har fått støtte til. Mange lurer på om utgiftene fortsatt dekkes av tildelingen fra oss. Det gjør de. Dersom dere har fått støtte til et planlagt, men avlyst arrangement og har hatt utgifter som er betalt eller skal betales i nær fremtid, vil vi utbetale støtten. Husk også at det er mulig å søke om utsettelse av gaven.