E-sport i vinden

E-sport er videospill som er formalisert som en konkurranse eller prestasjonsutøvelse. Idretten vokser kraftig og flere nye miljøer dukker opp rundt i Hedmark. Aktiviteten benytter datamaskiner og ofte datanettverk og krever en del investeringer. I løpet av året har Stiftelsen støttet en rekke initiativer innen e-sport både i Hamar, Elverum og Odal. Samtlige klubber har fått støtte til innkjøp av utstyr for å utøve sporten i et felles lokale. 

EN VOKSENDE SPORT: E-sporten vokser verden over og samler spilleglade unge til sosiale aktiviteter og organisert videospill. (Istockphoto)