kroner
Sparebankstiftelsen Hedmark er største eier i SpareBank 1 Østlandet og forvalter kapitalen som er bygget opp i tidligere Sparebanken Hedmark gjennom over 175 års bankdrift i Hedmark. Sparebankstiftelsen Hedmark deler årlig ut betydelige beløp i gaver som skal bidra til vekst og utvikling i tidligere Hedmark fylke. Vårt slagord er “Overskudd til å dele”.