Såkornfondet First:Seed er etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Fondet har en kapital på 100 millioner kroner og er et av de største regionale såkornfondene i landet.

 

First:Seed forvaltes av Skagerak Maturo AS. Fondet skal bidra med kapital, kompetanse og nettverk til tidligfasebedrifter i Hedmark med vekstpotensiale.

Har du en god idé, ta kontakt med Investment Manager Endre Krogsrud på endre@skagerakmaturo.no eller mobil  95981383.

First Seed med god flyt  

Sommeren 2018 gikk Sparebankstiftelsen Hedmark og den gangen Hedmark Fylkeskommune sammen om å etablerer såkornfondet First Seed, med en kapital på 100 millioner kroner. Skagerak Maturo ble valgt som forvalter av fondet og Endre Krogsrud ble tilsatt som investeringsansvarlig for fondet tidlig i 2019. Siden den gangen har Krogsrud lett etter gode investeringer i selskaper med et stort vekstpotensial.

Investeringsansvarlig Endre Krogsrud er godt fornøyd med tilfanget av selskaper i Hedmark, og har flere interessante prosjekter han ser på. – Vi har også lykkes med å tiltrekke annen risikokapital til regionen, sier Krogsrud.

– Vi har i 2020 registrert noen færre nye selskaper i vår liste, men det er jo naturlig når vi har holdt på en stund. Vi har de siste to årene fått godt oversikt over hva som rører seg i Hedmark, og det er mange spennende selskaper, sier Krogsrud.

– Vil det si at alle pengene da er investert?  

– Det vil ikke si at alle pengene er investert, vi må sitte igjen med midler til oppfølgingsinvesteringer – som vi nå i 2020 gjorde i VilMer og Trysil Maskin.

– Hvorfor kreves det oppfølgingsinvesteringer?  

– Noe ganger tar ting mer tid og koster mer penger, men ofte er det fordi det dukker opp spennende muligheter for selskapene vi allerede ha investert i. Dette kan for våre porteføljeselskaper for eksempel være oppkjøp, ny produkt- og tjenesteutvikling, eller satsing i nye markeder, sier Krogsrud.

I 2020 investerte First Seed i Onsite Security og gjennomførte oppfølgingsinvesteringer i VilMer og Trysil Maskin.

Skal skape selskapssuksesser  

Bakgrunnen for at Stiftelsen i 2018 etablerte First Seed var behovet for frisk kapital til innovasjoner og kommersialisering av ideer og vekstselskaper. På sikt skal fondet bidra til at nye virksomheter vokser frem, at nye arbeidsplasser skapes og at bærekraftige klynger utvikler seg.

– Vi ser at det er muligheter til å engasjere annen risikokapital i gode investeringer i Hedmark. Vi forsøker å få med andre samarbeidsinvestorer i alle prosjektene våre, slik at vi utløser mer kapital enn det fondet representerer.

I dette ligger det også at fondets kapital ofte også utløser offentlig støtte fra investeringsordninger i Norge og EU.

– Faktisk kan dette utgjøre så mye som fem til seks ganger den egenkapitalen som blir investert fra First Seed fondet, forteller Krogsrud.

– Hvordan mange investeringer blir det til neste år? 

– Vi har fire-fem selskaper vi ha løpende dialog med, og som kan være interessante, avslutter den investeringsansvarlige.