Såkornfondet First:Seed er etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Fondet har en kapital på 100 millioner kroner og er et av de største regionale såkornfondene i landet.

 

First:Seed forvaltes av Skagerak Capital AS. Fondet skal bidra med kapital, kompetanse og nettverk til tidligfasebedrifter i Hedmark med vekstpotensiale.

Har du en god idé, ta kontakt med Investment Manager Endre Krogsrud på endre@skagerakcapital.com eller mobil  95981383.