Åpne søknadsskjema

Du kan når som helst søke om støtte fra stiftelsen. Det er to tildelinger i året, fristene er 1. april og 1. oktober hvert år.

Sparebankstiftelsen Hedmark deler fortrinnsvis ut støtte til mottakere med adresse i Hedmark fylke. Alle kan søke, men prosjekter rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

Alle søknader om gaver behandles konfidensielt, mens alle gavetildelinger blir gjort offentlig.

Det er styret i Sparebankstiftelsen Hedmark som vedtar alle gavetildelinger.

I en søknad vil det legges positiv vekt på:

  • at prosjektet eller tiltaket har verdi over tid
  • at det kommer mange til gode (allmennytte)
  • at det gir stimulans og opplevelser til barn og unge
  • at det skaper aktivitet
  • at det er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
  • at det utløser annen finansiering

Rapportering

Alle gavemottakere skal sende inn rapport innen ett år etter utbetaling. I rapporten skal det dokumenteres at målene med prosjektet det ble søkt støtte for er nådd. Rapport for en gavetildeling må sendes inn før det kan søkes igjen. Større gavetildelinger vil også blir fulgt opp med en befaring fra stiftelsen.