Du kan når som helst søke om støtte fra stiftelsen. Det er to søknadsfrister i året, 1. april og 1. oktober. Du vil få svar på søknader sendt innen disse fristene i henholdsvis slutten av mai og slutten av november. Alle gavesøknader må sendes via vår søknadsportal.

Sparebankstiftelsen Hedmark støtter prosjekter i Hedmark og prosjekter rettet mot barn og unge blir prioritert.

Alle søknader om gaver behandles konfidensielt, mens alle gavetildelinger blir gjort offentlig.

Har du en større gavesøknad vil vi anbefale at du tar kontakt med Stiftelsen i god tid før søknadsfristen, for å avtale et eventuelt møte.

Det er styret i Sparebankstiftelsen Hedmark som vedtar alle gavetildelinger.

I en søknad vil det legges positiv vekt på:

  • at prosjektet eller tiltaket har verdi over tid
  • at det kommer mange til gode (allmennytte)
  • at det gir stimulans og opplevelser til barn og unge
  • at det skaper aktivitet
  • at det er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
  • at det utløser annen finansiering

Alle gavemottakere skal sende inn rapport innen ett år etter utbetaling. I rapporten skal det dokumenteres at målene med prosjektet det ble søkt støtte til er nådd. Større gavetildelinger vil også blir fulgt opp med en befaring fra Stiftelsen.

Alle som søker Stiftelsen om gave må fylle ut et standard søknadsskjema.  Før du fyller ut skjemaet anbefaler vi deg å lese: Ofte stilte spørsmål.