Personvernerklæring

Databehandlere og rammer

Om du har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger som ikke denne personvernerklæringen gir svar på kan du kontakte oss på post@sbsh.no

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Sparebankstiftelsen Hedmark samler inn og bruker personopplysninger. Sparebankstiftelsen Hedmark er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. ANTI Inc. er nettsidens databehandler og leverandør for utvikling av nettsiden. Innit er ansvarlig for drift og vedlikehold av nettsiden, samt søknadsskjemaet.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Sparebankstiftelsen Hedmark behandler kun personopplysninger fra våre søkere av følgende kategorier – identifikasjonsinformasjon som navn, kontaktopplysninger som telefonnummer og e-postadresse.

Vi henter personopplysninger direkte fra deg som søker i forbindelse med din organisasjons gavesøknad.

Fra cookies (informasjonskapsler)

Vi benytter oss av informasjonskapsler på vår hjemmeside for å gi deg en bedre opplevelse ved bruk av våre tjenester. Vi henter bare inn informasjon innenfor de rammer som settes i lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7b. Det vil si at vi informerer deg om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene og gjør dette på bakgrunn av samtykket.

Cookies benyttes hovedsakelig til å gjøre brukeropplevelsen på nettstedet bedre, blant annet gjennom personlig tilpasning. Videre brukes cookies til markedsføring, både på og utenfor våre nettsider (såkalte tredjeparts cookies). I tillegg brukes noe av informasjonen til analyse gjennom programmet Google Analytics.

FaceBook Pixel
Nettsiden benytter FaceBook Pixel for å samle inn opplysninger om besøkende på nettsiden. Formålet er å kunne bruke informasjonen for å markedsføre søknadsfrister og lignende til relevante brukere som har vist interesse for dette via nettsiden.

Nettsiden henter ingen informasjon ut over dette. Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Fra menyen i din nettleser kan du selv kontrollere hvilke typer informasjonskapsler/cookies som blir lagret på din pc.

Hvem kan vi utlevere dine personopplysninger til?

Tredjeparter

I noen tilfeller har vi rettslig grunnlag til å dele opplysninger med tredjeparter. Det vil si at vi deler personopplysninger med tredjeparter som behandler disse opplysningene på våre vegne og slik vi har fastsatt det. Et eksempel på slik tredjepart er vår driftsleverandør Innit.

Hvilke formål brukes personopplysningene dine til?

Vi behandler dine personopplysninger på bakgrunn av forskjellige formål.

Søknadsbehandling

For å kunne behandle, svare på, samt følge opp en søknad – tar vi vare på personopplysninger registrert på deg som søker.

Informasjon

I tillegg til søknadsbehandlingsprosessen og oppfølging av denne, lagres ditt navn, mobilnummer og epost for at Stiftelsen skal kunne komme i kontakt med deg for å følge prosjektet det ble søkt gave til eller annen relevant informasjon som for eksempel invitasjon til et arrangement i Stiftelsens regi.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Personopplysninger kan brukes for å forebygge, avdekke og oppklare bedrageri og andre straffbare handlinger. I denne forbindelse har vi rett til å innhente eller utlevere personopplysninger til politiet og andre offentlige myndigheter.

Sikkerhet

Vi har fokus på sikkerhet ved behandling av dine personopplysninger for å sikre dem mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Vi sikrer dine personopplysninger gjennom tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak. Vi arbeider blant annet kontinuerlig med å ivareta sikkerheten i systemer og løsninger. Dette innebærer blant annet riktig bruk av sikkerhetsteknologi, som kryptering og brannmurer, samt utvikle andre tiltak som understøtter sikkerheten hos oss.

Hva er dine rettigheter?

Vi er opptatt av å ivareta dine rettigheter etter personvernloven og GDPR. Dette innebærer blant annet rett til innsyn, retting, sletting mv. i dine egne personopplysninger.

Innsynsrett:

Hovedregel

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Dersom du ber om innsyn i hvordan vi behandler dine personopplysninger vil du få informasjon om:

  • hvorfor vi behandler dine opplysninger (formålet),
  • hvilke opplysninger vi har registrert på deg,
  • om vi utleverer opplysningene dine til andre tredjeparter og hvor disse i så fall befinner seg,
  • hvor lenge vi lagrer opplysningene om deg,
  • hvor vi har hentet opplysningene om deg fra

Unntak

I visse tilfeller kan vi nekte deg innsyn i dine egne personopplysninger. Dette er typisk der vi er underlagt en lovpålagt taushetsplikt eller hvor vi må holde informasjonen hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring eller rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Det gjøres også unntak for opplysninger som bare finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og dersom det er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Retting

Det er viktig for oss at vi har korrekte opplysninger registrert om deg. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige kan du kreve at de rettes eller blir supplert av tilleggsopplysninger. Dette kan for eksempel være aktuelt ved endring av epost eller at du ikke lenger er tilknyttet laget eller foreningen som søker eller har søkt om gave.

Sletting

Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt. Dersom vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, vil vi slette disse så fort du trekker tilbake samtykket til behandlingen.

Behandling av personopplysninger

I Sparebankstiftelsen Hedmark har vi gjennomført en tydelig tilgangskontroll som betyr at det kun er de som har behov for å behandle dine personopplysninger som har tilgang til disse.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at Sparebankstiftelsen Hedmark ikke behandler personopplysningene i tråd med personopplysningsloven, kan du klage til oss. Klagen kan sendes elektronisk til post@sbsh.no eller skriftlig til vår postadresse. Deretter kan du eventuelt sende klage til Datatilsynet.