Ønsker du å ta master ved et ledende universitet i utlandet? Da kan du søke på Sparebankstiftelsen Hedmarks Scholarship.

SBSH Scholarship

Hvem ser vi etter?

Du må ha tilknytning til Hedmark og kunne vise til særs gode akademiske resultater. Videre må du ha en ambisjon om å bruke ditt talent til å gi tilbake til samfunnet. Stipendet kan søkes av studenter fra alle typer fagområder. Det stilles ingen betingelser om motytelser for stipendet utover å gjennomføre graden.

SBSH Scholarship rettes mot en masterutdanning og kan dekke inntil 400.000 kroner per år per stipendmottaker for et toårig masterløp på et av de ledende universitetene i verden innen din aktuelle studieprofesjon. For å søke må du minimum ha fullført en bachelorgrad eller være i ferd med å fullføre graden.

Søknadsprosess

Første søknadsfrist er 20. mars 2023. Neste søknadsfrist er 15. september. Søknaden skal i første omgang inneholde:

  • CV
  • Karakterutskrift fra din nåværende utdanningsinstitusjon
  • En tekst hvor du beskriver deg selv og får frem motivasjonen for studier i utlandet (maksimalt to sider).

Søknaden sendes til: mo@sbsh.no

Er du blant kandidatene som går videre i prosessen vil vi be om referanser. Videre vil det bli intervjuer og samtaler med deg som kandidat. Et råd av akademikere vil hjelpe Stiftelsen i utvelgelsen av kandidater, dette rådet vil også kunne veilede under valget av studiested. Et eventuelt stipend vedtas til slutt av styret i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Michael Oreld i Sparebankstiftelsen Hedmark på epost mo@sbsh.no eller mobil: + 47 951 78 007.