Ønsker du å ta master ved et ledende universitet i utlandet? Da kan du søke Sparebankstiftelsens Talentstipend.

Sparebankstiftelsens Talentstipend – Internasjonalt Scholarship

Hvem ser vi etter?

Du må ha tilknytning til Hedmark og kunne vise til særs gode akademiske resultater. Videre må du ha en ambisjon om å bruke ditt talent til å gi tilbake til samfunnet. Stipendet kan søkes av studenter fra alle typer fagområder. Det stilles ingen betingelser om motytelser for stipendet utover å gjennomføre graden.

Sparebankstiftelsens Talentstipend rettes mot en masterutdanning og kan dekke inntil 400.000 kroner per år per stipendmottaker for et toårig masterløp på et av de ledende universitetene i verden innen din aktuelle studieprofesjon. For å søke må du minimum ha fullført en bachelorgrad eller være i ferd med å fullføre graden.

Søknadsprosess

Søknadsfristen er 15. september. Søknaden skal i første omgang inneholde:

  • CV
  • Karakterutskrift fra din nåværende utdanningsinstitusjon
  • En tekst hvor du beskriver deg selv og får frem motivasjonen for studier i utlandet (maksimalt to sider).

Søknaden sendes til: mo@sbsh.no

Er du blant kandidatene som går videre i prosessen vil vi be om referanser. Videre vil det bli intervjuer og samtaler med deg som kandidat. Et råd av akademikere vil hjelpe Stiftelsen i utvelgelsen av kandidater, dette rådet vil også kunne veilede under valget av studiested. Et eventuelt stipend vedtas til slutt av styret i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Michael Oreld i Sparebankstiftelsen Hedmark på epost mo@sbsh.no eller mobil: + 47 951 78 007.