Hele Hedmark klatrer

Sparebankstiftelsen Hedmark inviterer kommuner i Hedmark til å bygge klatreinstallasjoner med støtte fra Stiftelsen. Et klatreinstallasjon kan bli et lite landemerke som fremmer lek og aktivitet, enten den plasseres i en eksisterende park eller i et mye brukt friluftsområde. En god klatreinstallasjon har en utforming som inviterer til fysisk aktivitet – i alle aldre.

Det finnes mange ulike klatreinstallasjoner å velge mellom. Stiftelsen vil støtte installasjoner som er bygget på kvalitet og har lang varighet.

Stiftelsen har ved flere anledninger gitt gaver til installasjoner som skaper aktivitet, enten det er et klatrestativ, hinderløype eller et helt vanlige lekeapparat. Med dette prosjektet vil vi løfte  satsingen med mål om en stor utbredelse av innbydende klatreinstallasjoner rundt i Hedmark – til glede for barn, unge og helt sikkert også en del voksne.

Prosjektets mål er først og fremst å fremme aktivitet blant barn, skape sosiale møteplasser og fremme lokal stolthet og identitet.

Det er den enkelte kommune som må søke om midler fra Stiftelsen som kan gi opp til  500.000 kroner i støtte per installasjon.

Sammen med spillemidler (støtte til nærmiljøanlegg) vi kommunene kunne finansier store deler av kostnadene til selve installasjonen. Fundamentering, sikring ett og prosjektledelse må dekkes av den enkelte kommune.

Kommunens ansvar:

  • Kommunene må selv dekke utgiftene til tilrettelegging av tomt og ta det totale prosjektansvaret, inklusive sikkerhet og grunnarbeider.
  • Den enkelte kommune påtar seg vedlikeholdsansvaret.
  • Hver enkelt kommune må ta klatreparken inn i kommunale planer.
  • Mottaker må følge forskriftene fra Kulturdepartementet for å være berettiget støtte til nærmiljøanlegg, og kommunen selv er ansvarlig for å søke tippemidler.
  • Klatreinstallasjonen skal plasseres på et sted som alltid er offentlig tilgjengelig for allmennheten og hvor det allerede er aktivitet (ikke skolegårder eller barnehager).

Alle premisser blir beskrevet nærmere med den enkelte kommune og eventuell avtale med den enkelte gavemottaker. Det er også et krav at Stiftelsen skal godkjenne den endelig valgte løsningen, slik at gaven blir brukt etter intensjonen – det vil si selve klatreinstallasjonen.

For mer informasjon kan du ta kontakt med  Michael Oreld, prosjektleder i Sparebankstiftelsen Hedmark på epost: mo@sbsh.no