Kongsvinger skatepark ruller nærmere drømmen

Det begynte som en drøm. Nå rykker en ny skatepark i Kongsvinger stadig nærmere virkeligheten, med gave fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Skaterne Thomas Holseter Skyrud og Sam Dargahi viser oss ivrig området langs Glomma i Kongsvinger hvor de ser for seg den nye skateparken.

— Jeg tror jeg har drømt om dette i 10 år, sier Holseter Skyrud. Sammen med Sam Dargahi og Kongsvinger Skateklubb har de jobbet intenst med kommunen for å få til prosjektet. Nå ser det ut til at de også har fått med seg politikerne. Anne-Line Kamøy fra Kongsvinger kommune bekrefter at det ser lyst. Hun sier kommunen har lagt vekt på at parken skal bidra til økt fysisk aktivitet, mestringsfølelse og frivillig aktivitet.

— Den planlagte plasseringen gjør parken tilgjengelig for alle som benytter offentlig kommunikasjon, og de som ferdes i byen. Skoler og barnehager kan bruke den til gym, sier hun.

Frivillig arbeid

Kongsvinger skateklubb har tatt på seg å holde parken ved like, sammen med andre frivillige. I tillegg kommer det de mener blir 500 dugnadstimer i arbeidet frem til parken står klar.

— Her blir det mye grill, chill og ballspill når alt står klart, sier Skyrud og Dargahi. Begge er tydelig på at den selvorganiserte ungdommen i Kongsvinger trenger et slikt anlegg.

— Det riktige er å kalle dette en rullepark, den blir ikke bare for skatere – men også for de som bruker sykler, sparkesykler og rulleskøyter, sier Thomas Holseter Skyrud.

Sam Dargahi forteller at tilbudet i dag er dårlig.

— I dag må vi reise til Jessheim eller kanskje også til Sverige for å finne gode anlegg. Når rulleparken står ferdig vil den være til glede for hele regionen. Det blir et løft for Kongsvinger, sier han.

Tok kontakt med kommunen

Det var Kongsvinger skateklubben som tok kontakt med Kongsvinger kommune. I samarbeid med kommune fikk de utarbeidet planene og fant et egnet område. Skateklubben vil bygge en såkalt bowl/flow og streetpark i betong i parken som er planlagt i tilknytning til Strandpromenaden aktivitetspark.

— Det er viktig for oss at vår del av parken skal være tilgjengelig for alle, i alle aldre. Den skal inneholde mange ulike aktiviteter. Dette blir en sosial arena for de selvorganiserte, sier Thomas Holseter Skyrud.

Kongsvinger skateklubb har fått 750.000 kroner i gave fra Sparebankstiftelsen Hedmark til ny rullepark.