Kunstprosjektet Tankeplass

Sparebankstiftelsen Hedmark og gått sammen med Innlandet fylkeskommune for å skape plasser for pauser og refleksjon gjennom prosjektet Tankeplass. Det skal skapes naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden ved bruk av kunstneriske installasjoner og verk. Tilsvarende prosjekt har vært gjennomført i fem kommuner langs pilegrimsleden i Oppland, og blitt svært godt mottatt.  Prosjektet som har fått 1,7 millioner kroner av Stiftelsen skal gå til kunstverk langs pilegrimsleden på østsiden av Mjøsa i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.  

KUNST TIL GLEDE: Denne skulpturen er plassert langs Pilgrimsleden mellom Øyer og Tretten ved Kløv, og er ett av flere kunstverk langs Gudbrandsdalsleden. Fremover vil vi også finne kunstverk langs leden i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.