Nytt liv i nedlagt fabrikk

Hele 12 millioner kroner skal brukes for å skape nytt liv i den gamle Kappahallen på Rena. Et spleiselag er satt i gang for å legge forholdene til rette for forskjellige aktiviteter rettet mot barn og unge. Prosjektet favner en rekke egenorganiserte aktiviteter blant annet e-sport, buldring, dans og skating. Prosjektet er godt finansiert og fikk 1,1 millioner kroner fra Stiftelsen. Det er Åmot ungdomsråd som tok initiativ til prosjektet og de fikk raskt Rena IL med på laget.

GOD PLASS: Den nedlagte industrihallen Kappahallen på Rena får nytt liv. Den er allerede fylt med en del aktiviteter, men planene er større og i løpet av 2023 skal enda flere aktiviteter inn.