Satser på Newton-rom

I 2019 ble det gitt gave til en satsing på et Newton-rom på Koppang. Et Newton-rom er et teknologisk velutstyrt undervisningslokale med spennende inventar, hvor man har praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi for barn og unge.

Plasseringen av det nye Newton-rommet blir i forbindelse med etableringen av et nytt aktivitets- og besøkssenter på Koppang – som skal omhandle temaer som bærekraft, vilt og rovdyr. Dermed blir Newton-rommet en del av kommunens satsing mot barn og unge i en større region.

Stiftelsen har også gitt gave til etableringen av Newton-rommet i Ringsaker som åpnet i 2019. Her har man knyttet til seg barnehager, skoler, og lokalt næringsliv for å skape en arena som bidrar til å styrke realfag og teknologiske fag. I Newton-rommene legges det til rette for at elever og lærere skal få gode lærings- og mestringsopplevelser. Rommet eies av Ringsaker kommune og driftes til daglig av to Newton-lærere og målet er at det skal bli et ressurssenter for regionen innen realfag og teknologi.