Til gavemottakere og gavesøkere

 

Generelt: Stiftelsen er i full drift, men vi har møter kun på telefon eller video. Det er bare å ta kontakt med oss.

 

Avlyste arrangementer?

På grunn av korona-situasjonen vil noen av våre gavemottakere måtte avlyse tiltak som de har fått støtte til. Mange lurer på om utgiftene fortsatt dekkes av tildelingen fra oss. Det gjør de. Dersom dere har fått støtte til et planlagt, men avlyst arrangement og har hatt utgifter som er betalt eller skal betales i nær fremtid, vil vi utbetale støtten. Husk også at det er mulig å søke om utsettelse av gaven.

Søk om støtte

Hvert år deler Stiftelsen ut gaver til lokalsamfunnene vi er en del av. Pengene går til små og store aktiviteter som skal gjøre vår region til et enda bedre sted å bo. Frivilligheten utgjør en viktig ressurs i Hedmark og vi ser nå på mulige løsninger som kan støtte lag og foreninger som sliter økonomisk som følge av korona-viruset.

I første omgang oppfordrer vi til å benytte seg av muligheten til å søke om støtte til gode prosjekter. Du kan lese mer om våre gavekriterier her.

Neste ordinære søknadsfrist er 1. oktober.

Søk støtte her

Ta kontakt

Det er bare å ta kontakt med oss i Stiftelsen dersom du har spørsmål til en allerede innvilget gave eller til søknadsprosessen.