Barne- og ungdomsløftet

I 2019 ga Stiftelsen en pengegave på 2,3 millioner kroner til Hedmark Røde Kors for et prosjekt som skal bedre hverdagen til barn og unge fra lavinntektsfamilier i Hedmark. Prosjektet går over tre år og pengene skal brukes til et løft av aktiviteter og tiltak for denne gruppen. NAV anslår at over 4.000 barn i Hedmark vokser opp i familier med lav inntekt. For mange av disse byr hverdagen på tøffe utfordringer. Røde Kors arrangerer en rekke gratis fritidsaktiviteter for barn mellom 6–12 år. De har mentorordning for ungdom, leksehjelp og i prosjektet kalt «Ferie for alle» lager man gratis ferieopplevelser for familier. Det er disse prosjektene som skal styrkes, i tillegg til å kartlegge lokale behov som kan danne grunnlag for nye aktiviteter.