Glede og mestringsfølelse

 

Sparebankstiftelsen Hedmark har bevilget to millioner kroner til Norges Fotballforbund Indre Østland for innkjøp av 3er-baner med vant. Dette er det største enkeltbeløpet bevilget til barnefotballen i Norge noensinne.

Støtten fra Stiftelsen betyr at lag i Hedmark nå søke om støtte til 3er-baner til glede for for 6- og 7-åringer i hele fylket.

Smålagsspill er viktig både for læring og mestring hos de aller yngste fotballspillerne. Banene skaper høy grad av involvering, og alle blir mer delaktige i spillet. Som igjen gir mer glede og større mestringsfølelse. Alle 6- og 7-åringer skal spille 3er-fotball i sesongen 2019/2020 – på godkjente 3er-baner.

NFF Indre Østland opplever en stor interesse for 3er-fotball hos klubbene, men at det er et betydelig økonomisk løft for klubbene å gå til anskaffelse av slike baner. NFF Indre Østland og Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker å hjelpe klubbene med dette.

Hvor mye støtte hvert lag får per bane avhenger av hvor mange søknader som kommer inn. Vi har laget et enkelt søknadsskjema som må fylles ut og sendes. Det må påregnes en egenandel fra klubbene per bane, da Sparebankstiftelsen Hedmark ikke fullfinansierer prosjekter. Klubbene kan imidlertid søke om flere baner.

Svar på søknaden vil dere få i begynnelsen av januar 2019. Blir støtten innvilget vil NFF Indre Østland stå for bestillingen og det praktiske.

Lag og foreninger som får tildelt støtte vil kunne få fabrikkutført profilering av sponsorer på vantene. Egenandelen må betales inn før bestilling blir utført.

Vi ønsker dere lykke til med søknaden!

Er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med Janicke.Gonstad@fotball.no (NFF Indre Østland) eller mo@sbsh.no (Sparebankstiftelsen Hedmark).

 

Søknadsfrist er 1. januar 2019.

Støtte til 3er fotballbaner

Bruk dette skjemaet for å søke om støtte til 3er baner.
  • Kontaktperson

  • Styreleder

  • Om klubben

  • Annen informasjon