Bedrer den frivillige beredskapen i Hedmark

For et par år siden lanserte Sparebankstiftelsen Hedmark prosjektet «Beredskapsløftet». Målgruppen var den frivillige beredskapen i Hedmark som hjelpekorpsene og redningstjenestene til Røde Kors og Norsk folkehjelp. Totalt bidro Stiftelsen med 3,4 millioner kroner slik at de frivillige organisasjonene kunne kjøpe inn moderne utstyr som er pålitelig i kritiske situasjoner, herunder godt utstyr for kommunikasjon og kart/GPS. Men også i ordinære søknadsrunder gir Stiftelsen betydelig støtte til beredskapsorganisasjonene og i 2021 ble det gitt over en millioner kroner til ulike tiltak. Løten Røde Kors, Norsk Folkehjelp Moelv og omegn, Ringsaker Røde Kors og Furnes og Brumunddal Røde Kors var blant de som fikk støtte til nye beredskapsbiler. Stiftelsen ga også gaver til blant annet scootere og beredskapshengere.

BEREDSKAPSBIDRAG: Hvert år gir Stiftelsen gaver til beredskapsorganisasjonene i Hedmark, alt fra gps-utstyr og sekker til utrykningsbiler og scootere. (Foto: Jens Haugen/Anti)