Beredskapsløft i Hedmark

I andre halvår 2019 lanserte Sparebankstiftelsen Hedmark prosjektet «Beredskapsløftet». Målgruppen var den frivillige beredskapen i Hedmark som hjelpekorpsene og redningstjenestene til Røde Kors og Norsk folkehjelp. Det kom inn svært mange gode søknader og Stiftelsen bidro med 3,4 millioner kroner slik at de frivillige organisasjonene kunne kjøpe inn moderne utstyr som er pålitelig i kritiske situasjoner, herunder godt utstyr for kommunikasjon og kart/GPS. Tilbakemeldingene fra frivilligheten selv var at nytt utstyr også har vært viktig for å beholde og tiltrekke seg nye frivillige. Eksempler på utstyr som ble kjøpt inn etter gave fra Stiftelsen kan være nettbrett, hodelykter, beredskaps-sekker, varmesøkerkamera, hjertestartere og skredsøkere.