Da E6 tok hoppanlegget 

Da firefelts E6 skulle bygges til Moelv måtte hoppbakken Domstua ofres. Men hos idrettslagene Moelven IL SKI og Næroset IL SKI var det pågangsmot og planene var store. Etter noen runder med Nye veger ble det en avtale som etter hvert førte til et helt nytt skianlegg i Amlisberget, som kunne tas i bruk før jul 2020. Prosjektet kostet nærmere 12 millioner kroner og 9 av disse ble gitt som kompensasjon fra staten for at den gamle hoppbakken måtte rives. Sparebankstiftelsen Hedmark bidro med 1 million kroner i gave våren 2020 til lysløype og skicrossanlegg med nødvendige grunnlagsinvesteringer.

Amblisberget har blitt et flott og populært ski- og hoppanlegg med hele tre hoppbakker.