Danser i hele Hedmark

DansINN er et nettverk for dans i Innlandet. Målet er å samle, løfte og styrke dansekunsten for barn, unge og det profesjonelle feltet i Hedmark og hele Innlandet. Satsingen består av en rekke ulike prosjekter med mange involverte organisasjoner og utøvere. DansINN har kontaktpunkter i alle regioner og skaper engasjement i hele Hedmark. Prosjektet Stiftelsen støtter er en målrettet satsing på dans for og med barn og ungdom.