Den store plastdugnaden 2018
FLINKE: Hele 290 skoleklasser var i aksjon for p rydde opp plast og avfall ved strender og vassdrag. Her er to flinke ryddere på en strand i Hamar. Flere skoler tok også plastdugnaden inn i undervisningen – noen klasser knyttet aksjonen opp mot naturfag, mens andre har brukt resultatet i matematikktimene.

 

 

Plast i naturen er et stort miljøproblem, både lokalt og globalt. Derfor inviterte Sparebankstiftelsen Hedmark og SpareBank 1 Østlandet til en felles ryddedugnad sommeren 2018. Stiftelsen og banken inviterte skoler, lag og foreninger til å delta. For innsatsen fikk skoleklasser som deltok med seg 2000 kroner per klasse, mens lag og foreninger fikk 150 kroner per sekk med innsamlet avfall. Aksjonen var et samarbeid mellom SpareBank 1 Østlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark. Aksjonen ble gjennomført i Hedmark, Oppland og Akershus. Stiftelsen stod for støtten til deltakerne i Hedmark og banken i de øvrige områdene.

Noen høydepunkter fra Plastaksjonen 2018:

  • Om lag 850.000 kroner er totalt utbetalt i støtte fra banken og Stiftelsen.
  • Over 15 tonn avfall er registrert hos lokale renovasjonsselskaper.
  • Ca 2.500 sekker med avfall er registrert i bankens systemer.
  • Nærmere 60 skoler deltok, flere av dem både vår og høst.
  • Om lag 290 skoleklasser var i aksjon.
  • 34 lag og foreninger deltok på ryddedugnad ved vassdrag i sine nærmiljø.