Digital satsing på søk etter savnede
RASKERE FREM: Gode digitale verktøy effektiviserer søk og redning i regi av det frivillige hjelpekorpsene (Foto: Istockphoto).

I 2018 gikk startskuddet for et digitalt løft i Hedmark Røde Kors Hjelpekorps. Fylkesorganisasjonen er en del av de frivillige redningstjenesten i Norge, og er et samordnings og rådgivende organ for 16 Røde Kors Hjelpekorps i Hedmark. I Hedmark er det rundt 300 godkjente mannskaper som stiller på søk og redningsoppdrag 365 dager i året. Hjelpekorpsene rykker ut på kort varsel med personell, førstehjelpmateriell og redningsutstyr, og har gjennomgått trening og kurs i søk og redning. Hvert år bistår de i flere titalls søk- og redningsoppdrag, samt ambulanseoppdrag utenfor vei.

For å effektivisere dette arbeidet var det behov for en opprustning av det digitale utstyret og Hedmark Røde Kors fikk støtte fra Stiftelsen til å kjøpe inn nettbrett med tilbehør til bruk ved søk og redningsaksjoner.

Ifølge Røde Kors fungerer systemet på denne måten:
1. “Alarmen går, en eldre kvinne er savnet”. Ressurser mobiliseres og setter kursen mot søksområdet. Operativ leder begynner planleggingen og tegner inn oppdrag på en PC. Samtidig ser han i kartet hvem som er på vei, og hvor langt unna de er. Han sender oppdragene direkte til ressursene. De kan se oppdraget i et kart på sine egne nettbrett og mobiltelefoner og kan reise rett til søksteigen uten å komme innom KO. I tillegg sender han beskrivelse og bilde av savnede til alle som er på vei.”
2. Det første laget som starter søk gjør funn av en lue som kanskje tilhører savnede. De tar et bilde som de sender inn til KO. Samtidig ser operativ leder hvor laget befinner seg. Sporloggen fra søket blir automatisk oppdatert, og når de er ferdige med søket kan de bare laste inn neste oppdrag, uten å reise inn til KO.
3. Et lag gjør funn av savnede. Både KO og de andre ressursene ute i søk ser posisjonen de befinner seg i, og de nærmeste ressursene kan sette kursen direkte mot funnsted for å bistå. Når aksjonen er over er allerede alle søksoppdrag og sporlogger dokumentert, og kan sendes Politiet.