Sparebankstiftelsen Hedmark gir støtte til idrettslag i Hedmark som trenger drakter for barn og unge.

Støtte til drakter

Sparebankstiftelsen Hedmark gir idrettslag i Hedmark støtte til drakter og påkrevet beskyttelsesutstyr tilknyttet drakten.

  • Vi prioriterer idretter for og med barn og unge og hele idrettslag eller underavdelinger i et fleridrettslag (eks. en skiavdeling, håndballgruppe, etc.).
  • Vi støtter ikke enkeltlag (eks. Gutter 9 år), eller klubber som allerede har sponsorer på draktene sine, det gis ikke støtte til shorts, strømper eller overtrekksdresser/reiseantrekk.
  • Det vil ikke innvilges støtte til utstyr som allerede er innkjøpt.
  • Idrettslag som søker om støtte må sørge for at utstyret gjenbrukes/går i arv.

Ved eventuell støtte

Dersom idrettslaget bevilges midler fra Sparebankstiftelsen Hedmark, er søker deretter selv ansvarlig for innkjøpene, herunder også å ordne logotrykk, logistikk og betaling til leverandører. Sparebankstiftelsen Hedmark utbetaler, etter bestilling, støtte til idrettslagene gjennom rapportering i søknadsportalen.

Dersom dere får støtte ønsker vi at dere trykker logoen vår på draktene så fremt det er mulig. Når dere fyller ut søknaden bør dere derfor inkludere dette i trykkekostnadene. Bruk gjerne 50 kroner per logo som veiledende pris om dere er usikre på kostnaden.

Logo oversendes til de som innvilges støtte.

Søknadsfrist

Søknadsfrister er 1. oktober og 1. april. Svar kan forventes ca 2 måneder etter søknadsfristen.

Maksimal tildeling til et idrettslag under denne ordningen er 50.000 kroner.