Drar barn og unge bakover i historien for å reflektere over dagens verdier og holdninger

Ringsaker Historielag har med stor frivillig innsats bygget opp et krigshistorisk formidlingssenter i Moelven i Ringsaker. Her få barn og unge fra hele distriktet et innblikk i 2. Verdenskrig og kampen for friheten og demokratiet.

Prosjektet er rettet mot barn og ungdom i aldersgruppen 10 til 20 år. Tematikken er samfunnsforståelse med temaene demokrati, frihet og menneskeverd. Målet for ildsjelene bak er å styrke forståelsen av verdier og holdninger hos den enkelte.  Med å bruke eksempler fra 2. verdenskrig ønsker man å skape nærhet både til historien og dagens konflikter ute i verden. Historielagets erfaring er at det er stor interesse og nysgjerrighet blant de unge for å få svar på spørsmål de har og de engasjeres lett i tematikken.  Prosjektet fikk i 2018 en større gave til varig undervisningsmateriell og til formidling ved Krigshistorisk formidlingssenter. Senteret er bygget opp med stor frivillig innsats og har et velprøvd pedagogisk opplegg som bygger på å bruke lokal krigshistorie, enkeltskjebner, deres valg og bruke dette som grunnlag for refleksjon rundt de verdivalg ungdommen står overfor i dag.