En klubb for alle 

Elverum Fotball er Hedmarks største idrettslag med 1345 medlemmer. I 2022 satte de i gang et større prosjekt hvor de ønsker å rekruttere flere flerkulturelle barn og unge med i idrettslaget. Klubben vil også jobbe med å legge til rette for at flere flerkulturelle foreldre involverer seg i klubben og blir aktivt med som trenere og støtteapparat samt dugnader. I dag er andelen relativt sett lav.