Eventyrlig på festningen i Kongsvinger

Hver sommer er det stor aktivitet på Festningen i Kongsvinger, med teater og en rekke aktiviteter spesielt rettet mot barnefamilier. Foreningen Eventyrfestningen er en frivillig organisasjon som hver sommer lager liv og røre på Kongsvinger festning, i tillegg til flere mindre prosjekter gjennom året. I prosjektene aktiviseres både barn og unge, amatører, profesjonelle og frivillige. Hvert år er det rundt 2000 besøkende. Det var et stort behov for bedre fasiliteter for publikum og Stiftelsen ga i 2021 800.000 kroner til et nytt, mobilt tribuneanlegg. I tillegg fikk Eventyrfestningen 400.000 til musikalen “Oberst Krebs og jakten på festningssverdet» og andre aktiviteter på festningen. 

MORO HAR INNTATT FESTNINGEN: Profetien forteller at det ligger et festningssverd gjemt i ruinene på Kongsvinger festning. Den som finner sverdet, får makten over festningen for evig og alltid. (Foto: Geir Manshaus)