Fra korn til cash 

SpareBank 1 Østlandet feirer sitt 175-årsjubileum i 2020. Opp gjennom tiden er det samlet et betydelig antall gjenstander og skriftlig materiell som hver for seg og samlet bidrar til å fortelle om bankens historie og om sparebanktradisjonen. Jubileet har aktualisert behovet for å skaffe oversikt over hva som finnes og ta vare på de gjenstandene som har verdi. Banken har også et ønske om en utstilling som kan bidra til å belyse historien og bankens posisjon som en viktig regional kapitalkilde i 175 år. Stiftelsen har i sine vedtekter og strategi nedfelt at vi skal videreføre og formidle sparebanktradisjonene.

Stiftelsen har derfor inngått et samarbeid med Anno som er tildelt en gave på 600 000 kroner til en temporær jubileumsutstilling og til kartlegging av de historiske gjenstandene som finnes i bankens eie, med tanke på en mer permanent museumsløsning. Blant annet innebar dette den digitale utstillingen ”Fra korn til cash” som ble lansert høsten 2020.

Her kan du se den digitale utstillingen «Fra korn til cash».