Søk om støtte til fritidsaktiviteter for flyktninger

Sparebankstiftelsen Hedmark støtter prosjekter som bidrar til integrering av flyktninger i lokalmiljøet. Lag og foreninger i Hedmark oppfordres nå til å søke om støtte for å få med flere flyktninger på fritidsaktiviteter. Kriteriene for å søke er de samme som for øvrige søknader til Stiftelsen.

Om ordningen:

  • Støtte kan gis til lag og foreninger i Hedmark som setter i gang egne prosjekter/tiltak som legger til rette for aktiviteter for flyktninger i regionen.
  • Støtten kan eksempelvis brukes til utstyr, aktiviteter, deltakeravgifter og prosjektkostnader relatert til aktivitetene.
  • Tiltak for barn og ungdom prioriteres.

Her finner du søknadsskjemaet – benytt standard søknadsskjema.