Søk om støtte til fritidsaktiviteter for flyktninger

 

Sparebankstiftelsen Hedmark har øremerket midler for å støtte prosjekter som bidrar til integrering av flyktninger i lokalmiljøet. Lag og foreninger i Hedmark oppfordres nå til å søke om støtte for å få med flere flyktninger på fritidsaktiviteter. Søknader som kommer inn innen 1. august, kan forvente svar i løpet av to til tre uker. Deretter vil søknader i denne ordningen behandles løpende.

Som et resultat av krigen i Ukraina er millioner av mennesker drevet på flukt. Dette medfører at Europa står overfor en av de største flyktningestrømmene siden 2. verdenskrig. Det norske Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt norske kommuner bosette 35.000 flyktninger, og mange er allerede på plass i Hedmark. De ukrainske flyktningene kommer i tillegg til mennesker fra andre deler av verden som er på flukt og bosatt i Norge.

Sparebankstiftelsen Hedmark vil støtte prosjekter som bidrar til aktivitet og tilhørighet for barn og unge som har flyktet til Norge. Kriteriene for å søke er de samme som for øvrige søknader til Stiftelsen, men med et eget søknadsskjema hvor prosjektet beskrives.

Om ordningen:

  • Støtte kan gis til lag og foreninger i Hedmark som setter i gang egne prosjekter/tiltak som legger til rette for aktiviteter for flyktninger i regionen.
  • Støtten kan eksempelvis brukes til utstyr, aktiviteter, deltakeravgifter og prosjektkostnader relatert til aktivitetene.
  • Tiltak for barn og ungdom prioriteres.

Her finner du søknadsskjemaet – velg skjemaet “Fritidsaktiviteter for flyktninger”.