Full fart i Moelv

Før jul i 2020 satte Moelven IL i gang med en prosjektorganisasjon med mål om å bygge et fullverdig friidrettsanlegg og fotballbane i Idrettsparken i Moelv. Idrettslaget preges ved at det er mange ildsjeler som er med og tar et tak for lokalmiljøet og nå skulle hele anlegget få et løft. På dette tidspunktet bestod området av grusbaner og en fotballbane med dårlig drenering. I løpet av 2021 ble det satt i gang et storstilt prosjekt med et nytt friidretts- og fotballanlegg. Fotballbanen har fått miljøvennlig naturgress. Idrettslaget har lagt opp til god integrasjon med nærliggende boområder for å sikre at anlegget brukes til rekreasjon, noe som øker allmennytten på prosjektet som fikk 1,5 millioner kroner av Stiftelsen.   

SKAL FÅ ET LØFT: Idrettsparken i Moelv får et løft og skal bli et moderne friidretts- og fotballanlegg.