Gigantløft for entreprenører

FRØET ER SÅDD: First Seed skal gjennom profesjonell forvaltning tilføre bedrifter både kapital og kompetanse, det vil si kompetent kapital.  Fra venstre Thomas Breen (Hedmark fylkeskommune), Erik Tønnessen (Skagerak Maturo) og Tore Anstein Dobloug (Sparebankstiftelsen Hedmark).

På forsommeren 2018 ble det kjent at  Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune gikk sammen for å etablere First Seed, et fond som skal bidra til nyskapning og vekst i Hedmark. Såkornfondet har 100 millioner kroner som skal investere i bedrifter i Hedmark med vektspotensiale.

I forbindelse med lanseringen av fondet uttalte Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, at kapitaltørken for oppstartsbedrifter er over i Hedmark.

– Hedmark er en av regionene i landet med dårligst tilgang på risikokapital. Dette fondet skal ta risiko og satse på unge bedrifter med et stort vekstpotensial, sa han videre.

Etableringen av fondet er så langt det største enkeltløftet som er gjort for å bidra til økt entreprenørskap i fylket. Det er stor aktivitet innen mange spennende områder i Hedmark og det gjør at tidspunktet for etableringen av et slikt fond var god.

Fondet er i gang

First Seed er nå operativt med Skagerak Maturo som forvalter. Det er dette selskapet som skal saumfare Hedmark etter spennende bedrifter. I spissen for satsingen i Hedmark står Endre Krogsrud, som vinteren 2019 startet i jobben som “Investment manager”. Krogsrud har kontor på Hamar.

Tilgang på frisk kapital til innovasjoner og kommersialisering av ideer skal bidra til at nye virksomheter vokser frem, at nye arbeidsplasser skapes og at bærekraftige klynger utvikler seg. Her både kan og ønsker Sparebankstiftelsen Hedmark å bidra utover allerede etablerte ordninger fra blant andre Innovasjon Norge.  First Seed skal gi størst mulig avkastning på enkeltinvesteringene. Alle gevinster og utbytter skal føres tilbake til fondet og kunne reinvesteres i nye selskaper.