Gratis utlån i vinden

I hele Hedmark kommer det stadig opp nye utlånsordninger i regi av kommunen og frivilligheten. Her kan man gratis låne utstyr gratis – alt fra et skateboard, sykkel, ski eller en kano. Mange tilbyr også et stort utvalg av turutstyr. De fleste av initiativene i Hedmark er koblet opp mot den nasjonale ideelle organisasjonen BUA – som tilbyr en velprøvd struktur med datasystemer for utlån og vedlikehold, samt en innkjøpsordning som gir rabatter for de lokale initiativtakerne. Det er imidlertid opp til hvert enkelt utlånssted å kjøpe inn det utstyret de mener passer best for sitt område. Sparebankstiftelsen Hedmark har gitt gave til flere av utlånsordningene i vår region. Felles for de alle er at de jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør de ved å gjøre det enkelt å låne utstyr til sport og friluftsliv.