Gratis utstyr til aktivitet og glede

Det er miljømessige gevinster av å låne utstyr fremfor å kjøpe alt nytt. Sparebankstiftelsen Hedmark har over flere år støttet innkjøp av utstyr til aktiviteter, enten det er til bruk om sommeren eller vinteren. Siden det er alt for mye fritids- og sportsutstyr som bare brukes en gang – er å låne et godt alternativ. For barnefamilier er det også en stor kostnad om de må kjøpe inn alt utstyr selv, som barna uansett vokser ut av etter en sesong. I stadig flere kommuner er det nå mulig å låne utstyr. Siste tilskuddet i 2021 er Åsnes og Folldal som har kjøpt utstyr med støtte fra Stiftelsen. BUA-konseptet på Hamar fikk også støtte til verktøy for å holde utstyret i orden, noe som forlenger levetiden slik at ennå flere får glede av bruken. En typisk gave ligger på fra 100.000 til 200.000 kroner til prosjekter hvor man ønsker å etablere en ordning for gratis utlån av utstyr enten det er, ski, sko, kjelker, telt, kajakker, sykler eller surfebrett.  

MYE MORO: Slik ser det ut i BUA Folldal som har fått gave av Stiftelsen til utstyret.