Håndballskole for alle
(Foto: Istockphoto)

Sommerhåndballskole betyr mye moro for barn og unge. Men ikke alle har råd til å være med på en uke med håndball, glede og samvær med andre barn.

Storhamar Håndball arrangerer håndballskole i én uke hvert år, men idrettslaget kjenner flere eksempler på at foreldrenes økonomi setter en stopper for barns deltakelse. Derfor har Storhamar Håndball startet et prosjekt for å kunne inkludere barn fra familier med lav inntekt,  eller som av andre årsaker finner det vanskelig å kunne delta én uke i skoleferien. Idrettslaget har etablert et samarbeid med kommunen som vet hvem denne målgruppa er. Stiftelsen har gitt en gave som gjør at sommerhåndballskolen kan nå alle, uansett familieøkonomi. Storhamar Håndball kan med gaven dekke påmeldingsavgift, nødvendig utstyr og andre kostnader for de som har behov for det.