Vi vil at “Hele laget” alltid skal kunne være med på aktiviteter.

Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker sammen med lag og foreninger å motvirke de sosiale utfordringene lav inntekt hos foresatte kan ha innen organiserte aktiviteter.

Vi vil at alle skal kunne være med

Gjennom prosjektet “Hele laget” skal Sparebankstiftelsen Hedmark gi økonomisk støtte til lag og foreninger for å hjelpe barn og unge med svak familieøkonomi.

En utfordrende familieøkonomi kommer til syne når noen slutter fordi de ikke har råd til nytt utstyr – når det gamle er fravokst – eller at det alltid er de samme barna som aldri blir med på for eksempel bortekamper eller treningssamlinger – hvor en egenandel er påkrevd.

Det enkelte lag eller forening kan søke om støtte til tiltak rettet mot barn som kommer fra familier med lav inntekt. Midlene laget eller foreningen mottar skal benyttes til innkjøp av utstyr eller dekke egenandeler og/eller kontingenter for enkeltpersoner i en vanskelig økonomisk situasjon.

Støtten er således ikke ment som et tilskudd for å for eksempel redusere den generelle kontingenten. For lagsutstyr etc. kan man søke på vanlig måte.

Gaven utbetales etter at laget eller foreningen, som har fått bevilget støtte, rapporterer og dokumenterer hva pengene er brukt til.

Søkere skal benytte søknadsskjemaet merket “Hele laget” på Stiftelsens søknadsside.