Hele laget

Gjennom prosjektet Hele laget skal Sparebankstiftelsen Hedmark kunne gi økonomisk støtte til lag og foreninger for å hjelpe barn og unge når foresattes økonomi hindrer dem i å være med i vanlige aktiviteter.

Vi styrker satsingen mot barn og unge fra lavinntektsfamilier med prosjektet “Hele laget” og har satt av 1 million kroner til formålet.

En utfordrende familieøkonomi kommer til syne når noen slutter fordi de ikke har råd til nytt utstyr – når det gamle er fravokst – eller at det alltid er de samme barna som aldri blir med på for eksempel bortekamper eller treningssamlinger – hvor en egenandel er påkrevd.

Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker sammen med lag og foreninger å motvirke de sosiale utfordringene lav inntekt hos foresatte kan medføre innen organiserte aktiviteter.

Støtten lag og foreninger mottar gjennom “Hele laget” skal rettes mot enkeltpersoner i målgruppen, og er således ikke ment som et tilskudd for å for eksempel redusere den generelle kontingenten. For lagsutstyr etc. kan man søke på vanlig måte.

Det enkelte lag eller forening kan søke om inntil 35.000 kroner i året til tiltak rette mot enkeltpersoner. Midlene laget eller foreningen mottar skal benyttes til innkjøp av utstyr eller dekke egenandeler og/eller kontingenter for enkeltpersoner i en vanskelig økonomisk situasjon.

Støtten utbetales forskuddsvis, men laget eller foreningen som mottar støtte skal rapportere på hva pengene er brukt til. Kvitteringer på utlegg  skal i rapporten forevises.

Søkere skal benytte Stiftelsens ordinære søknadsskjema, og skrive Hele laget i feltet “Hva søkes det til”.