Hjelp! Kuene følger etter meg…

Anno Museum tar i bruk utvidet virkelighet (AR) for å skape digitalt liv på Domkirkeodden.

Anno har sammen med EON Reality laget en tjeneste som gir nye museumsopplevelser gjennom mobilskjermen til de besøkene. Ved hjelp av utvidet virkelighet (AR) formidles 1800-tallets bondekultur i Hedmark. Stiftelsen har støttet dette prosjektet.

Augmented Reality (AR) og spillteknologi gir med dette en ny dimensjon til museumsbesøket, og tilgjengeliggjør kulturhistorie som de aller fleste av årets dager er innelåst i friluftsmuseets bygninger.

Prosjektet utspilles på Domkirkeodden, men er en pilot i Annos strategiske satsing på AR/VR som skal danne grunnlaget for en økt satsting på denne formidlingsformen på øvrige Anno-museer i Hedmark.