Innebandy ute

Innlandet Bandyregion ønsker å øke rekrutteringen til idretten og skape lavterskelanlegg i lokalsamfunnene. I 2021 fikk de en gave fra Stiftelsen på 600.000 kroner som skal benyttes til tre forskjellige baner på henholdsvis Hedmarken, i Østerdalen og Glåmdalen. Banene skal være et typisk nærmiljøanlegg og kunne benyttes fritt av alle.  

INNEBANDY UTENDØRS: Innlandet bandyregion ønsker seg flere utendørsbaner i Hedmark.