Innlandet Science Park etablert som stiftelse

Sparebankstiftelsen Hedmark har tatt initiativ til å etablere «Innlandet Science Park» med campus i Hamar, Kongsvinger og Elverum. For å realisere prosjektet ble Stiftelsen Innlandet Science Park etablert våren 2022, med en daglig leder og styre. Ambisjonen er å få fram nye vekstbedrifter, styrke vekstkraften i etablerte bedrifter og å bidra til et konkurransedyktig og attraktivt universitet. 

En science park samler utdanning, forskning, kunnskapsbedrifter og gründerkapital under samme tak ut fra ett formål; Å skape regional vekst. Dette skjer ved å bygge et landemerke – et kunnskapssenter – som gir rom, inspirasjon og attraktivitet til å drive fram innovasjon, entreprenørskap og vekst. Byggestart i Kongsvinger var høsten 2023 og i Hamar planlegges byggestart i 2024. 

LYTTET INTERESSERT: Høyreleder Erna Solberg var på plass sommeren 2022 der Innlandet Science Park Hamar skal bygges. Her fikk hun en innføring i planene av daglig leder Tore Anstein Dobloug i Sparebankstiftelsen Hedmark.