Kidsa koder som aldri før i Hedmark 

Lær Kidsa Koding i Hedmark er et initiativ og samarbeid mellom Lær Kidsa Koding og Sparebankstiftelsen Hedmark, med den hensikt å gi barn og unge i hele fylket mulighet til å ta sine første steg som digitale skapere, og er den første rollen av sitt slag i landet. Nasjonalt omtaler Lær Kidsa Koding prosjektet som «Hedmarksmodellen».

Ved hjelp av midler fra Stiftelsen ble en lærer i 2018 frikjøpt i 50 prosent stilling for å hjelpe politikere, skoleledere, lærere, barne- og ungdomsarbeidere og næringslivet med å forberede samfunnet på endringen, og som kom inn i ny læreplan fra 2020.

Morgendagens voksne må i stadig større grad forholde seg til digital teknologi, både som arbeidsgivere, arbeidstakere, politikere og privatpersoner. Ved å lære seg grunnleggende koding i løpet av barne- og ungdomsårene kan flere gjøre seg opp en kvalifisert mening om teknologien vi omgir oss med, og vi kan kontrollere teknologien, i stedet for å bli kontrollert av teknologien.

Våren 2020 videreførte Stiftelsen samarbeidet med Lær Kidsa Koding ved gi en gave på 1 187 000 frem til 2022.