Klatreglede på Tynset  

Sparebankstiftelsen Hedmark satte i 2021 i gang et nytt prosjekt hvor vi inviterer kommuner i Hedmark til å bygge klatreinstallasjoner med støtte fra Stiftelsen. I 2022 så første anlegg dagens lys på Tynset. Tynset kommune bygget klatreinstallasjonen på et friområde i tilknytning til barneskolen og hvem som helst kan klatre her hele dagen. Under åpningen på sensommeren var det kø av glade barn som ville prøve de forskjellige klatremulighetene. Tynset kommune fikk støtte av Stiftelsen på 500.000.  

Klatreprosjektets mål er først og fremst å fremme aktivitet blant barn, skape sosiale møteplasser og fremme lokal stolthet og identitet. 

Det er den enkelte kommune som må søke om midler fra Stiftelsen som kan gi opp til 500.000 kroner i støtte per installasjon.  

KLATRER TIL TOPPS: Banksjef Jostein Sigrud Sivertsen i SpareBank 1 Østlandet på Tynset, Helle Beate Sætre Urset og Kjell Olav Høistad (begge fra Tynset kommune) gledet seg over åpningen av klatreanlegget sensommeren 2022