Koronagrep fra Sparebankstiftelsen Hedmark

Koronasituasjonen har kraftig påvirket frivilligheten i 2020. Lag og foreninger har hatt betydelig bortfall av inntekter som i normale tider skal drive aktivitetene. Konserter, festivaler, spel, oppsetninger, turneringer og dugnader ble avlyst på løpende bånd utover året. Staten kom utover sommeren med pakker som dekket rundt 70 prosent av tapene innen idretten og kulturen. Stiftelsens tilpasning til situasjonen har vært tredelt:

  • Ved de ordinære gaverundene ble det delt ut langt flere gaver som aktivitetsstøtte enn tidligere gaverunder i et forsøk på å holde frivilligheten i gang også i krevende tider.
  • Stiftelsen gikk også tidlig ut med informasjon om at vi vedstår tidligere gaver selv om arrangementer blir avlyst eller flyttet – og at vi med gaven kan dekke allerede påløpte kostnader ved et avlyst arrangement.
  • Det tredje tiltaket var etableringen av koronafondet på 10 millioner kroner.