Kortreist hytteopplevelse
UTSIKT: Sparebankstiftelsen Hedmark er representert i styringsgruppen for Dagsturhyttene i Innlandet. Prosjektet ledes av fylkeskommunen og før jul besluttet styringsgruppa og gå for hytte-konseptet til RAM arkitektur. (Illustrasjon: Peer Bull-Hansen – RAM arkitektur).

Vinteren 2020 ga Sparebankstiftelsen Hedmark nærmere 7 millioner kroner i gave for å bygge 22 dagsturhytter i Hedmark. Målet er kortreiste turmål rundt i Hedmark – et lavterskeltilbud. Prosjektet kom i gang etter initiativ fra Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB, som gir gaver til hyttene i tidligere Oppland fylke. Inspirasjonen til prosjektet var hentet fra Dagsturhytta i Sogn og Fjordane. Gaven ble gitt til Innlandet fylkeskommune som står for prosjektledelsen og kontakten med kommunene.  Hver enkelt hytte får 300.000 kroner Stiftelsen, videre finansiering er egenandel for den enkelte kommune og spillemidler. Før jul 2020 inviterte Innlandet Fylkeskommune til em begrenset arkitektkonkurranse der RAM arkitektur sto igjen med vinnerutkastet. Hytta som er valgt er tenkt oppført i tre og den skal være enkel å vedlikeholde.