Kulturhistorisk friluftsliv

Fortidsminneforeningen jobber lokalt sammen med DNT for å gjøre Abborhøgda på Finnskogen til et turmål og et sted for aktivitet. Abborhøgda er et skogfinsk tun med stor kulturhistorisk verdi som nå settes i stand for allmennheten og samtidig brukes prosjektet til opplæring i tradisjonshåndtverk. Prosjektet forener kulturhistorie og friluftsopplevelser og har fått en gave fra Stiftelsen på 1,5 millioner kroner.

SKAL FÅ NYTT LIV: Abborhøgda på Finnskogen er et unikt skogfinsk tun som skal istandsettes for allmennheten som turmål og et sted for aktiviteter hvor kulturhistorie og friluftsopplevelser forenes.