Mer gress på golfbanen

Kongsvingers golfklubb fikk støtte på 300.000 kroner til utvidelse av treningsområdet for å tiltrekke seg flere yngre spillere og utvide aktiviteten fra selve golfbanen. Klubben har i de siste årene hatt vekst og hadde behov for større treningsarealer som skal brukes til golftrening og aktivitet for medlemmene, men også tilbys skoleklasser og gjester for å kunne leke og spille. Dugnad fra medlemmer og støttespillere blir viktig for å kunne gjennomføre prosjektet.