Mil etter mil med skiløyper

Rundt i Hedmark legges det hver vinter ned et stort antall frivillige timer rundt i idrettslagene for å lage kanskje landets beste skiløyper til glede for regionens skiglade innbyggere. Stiftelsen har gjennom flere år gitt støtte til rydding av traseer, små bruer, klopping og planering. Stiftelsen støtter også betydelig beløp til innkjøp av løypemaskiner som er nødvendig for å holde skiløypene åpne. I 2022 ga Stiftelsen i underkant av 2 millioner kroner til fem forskjellige løypemaskiner.  

EN AV MANGE: En formidabel frivillig innsats legges ned for å glede skiglade hedmarkinger og gjester til regionen. På bildet ser vi Tyldal Il sin løypemaskin i aksjon.