Museumstur og kulturarv

Skogen og de store utmarksområdene i Hedmark har skapt store verdier for regionen og er en viktig del av vår identitet. For Sparebankstiftelsen Hedmark er det et mål at barn får kjennskap til sin regions historie. Over flere år har Stiftelsen støttet et prosjekt for å gi økt kunnskap og forståelse om Hedmarks kultur og historie på Skogmuseet i Elverum. Med gaven kan 5. trinnselevene i Hedmark være med på temadager ved museet. Gaven blir brukt til transport og inngangsbillett for elever og lærere samt markedsføring og gjennomføring av tiltaket. I 2021 ga Stiftelsen 1,5 millioner kroner til tre nye år med ordningen. 

LANGE TRADISJONER: Her får barna en innføring i historisk skogsdrift med Skogmuseet i Elverum.