Nye studier i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger fikk i 2017 en større gave, fordelt over tre år, til etablering av høyere utdanning i Kongsvinger. Høsten 2019 startet masterstudiet i Digital Ledelse og Business Analytics (DLBA). Studiet skal gi studentene bred kunnskap om innhenting, bearbeiding og anvendelse av store datamengder. Fra høsten 2020 starter bachelorstudier i Bærekraftsøkonomi. Opprettelsen av studieplassene skal styrke høgskolens profil med studier og forskningsprosjekter innen bærekraft og grønn omstilling.