Økt innsats for barn fra lavinntektsfamilier 

Frivillig sektor opplevde utover 2022 en økt etterspørsel etter tilbud til lavinntektsfamilier.   Gjennom ordningen “Hele laget” har Sparebankstiftelsen Hedmark siden 2019 gitt økonomisk støtte til lag og foreninger for å hjelpe barn og unge med svak familieøkonomi. 

En utfordrende familieøkonomi kommer til syne når noen slutter fordi de ikke har råd til nytt utstyr – når det gamle er fravokst – eller at det alltid er de samme barna som aldri blir med på for eksempel bortekamper eller treningssamlinger – hvor en egenandel er påkrevd. 

I 2022 fjernet Stiftelsen den øvre grensen for søknadsbeløp på 35.000 kroner og lag og foreninger har nå en enda mer tilpasset ordning til tiltak rettet mot barn som kommer fra familier med lav inntekt. Midlene laget eller foreningen mottar kan benyttes til innkjøp av utstyr, dekke egenandeler ved turneringer og reiser og/eller kontingenter for enkeltpersoner i en vanskelig økonomisk situasjon. 

Illustrasjonsfoto, Istock