Prøysen for nye generasjoner

Prøysenhusteateret er en del av Prøysenhuset som driftes og eies av Ringsaker kommune. Kommunen har gjennom årene investert betydelig for å videreføre Prøysens verker til nye generasjoner. Prøysenhusteateret legger til rette for at barn og unge i stor grad tar del i oppsetningene sammen med profesjonelle, enten det er sang, dans eller teater. Kulturarven som Prøysens tekster representerer aktualiseres på scenen og gir barn og unge en arena innen scenekunst. Teateret fikk en gave på 800.000 kroner til fire oppsetninger som involverer barn og unge.

ARVEN ETTER PRØYSEN: Ved Prøysenhusteateret i Ringsaker gleder Prøysens tekster folk i alle aldre – både på og utenfor scenen.