Rev den gamle og bygde en helt ny hytte på bare 94 dager

Sommeren 2018 åpnet den selvbetjente DNT-hytta ved Øyungen i flotte omgivelser nord i Ringsakerfjellet i Hedmark. Godt plassert langs Rondanestien, som strekker seg fra Bjørvika i Oslo til Hjerkinn på Dovre, ble hytta satt opp i rekordfart i løpet bare 94 dager. På den tiden ble den gamle revet og den nye satt opp. Det var Hamar og Hedmarken Turistforening (HHT) som stod for byggingen og Stiftelsen har gitt en halv millioner kroner til prosjektet. Den 8. juli 2018 ble hytta høytidelig åpnet av fylkesmannen i Innlandet, Knut Storborget, og rundt 300 naturglade mennesker møtte opp for å overvære seansen. Ifølge Margrete Ruud Skjeseth i HHT gir Øyungshytta et bedre tilbud på denne strekningen både når det gjelder overnattingskapasitet og i forhold til lengden mellom hyttene.