Rom for å skape

Enten man kaller det «makers space», skaperverksted eller digital sløyd er det en fellesnevner at disse stedene har både laserkuttere, 3D-printere og annet utstyr for å lage alt fra elektronisk utstyr til produkter av plast eller tre.  Viktigst er imidlertid at det er et sted hvor kreative og oppfinnsomme mennesker samles for å skape noe fysisk. Stiftelsen har i flere år gitt økonomisk støtte til utstyr i slike skaperverksteder, og 2022 var ikke noe unntak da både Dala Makers i Brumunddal og Ideverkstedet Tynset Teknolab fikk støtte til innkjøp av utstyr til teknolaben på henholdsvis 50.000 og 80.000 kroner.